×
Homepage About Bastak Products Activities Support E-Catalog Contact

محصولات

مترهای رئوگرافی خمیر

پیشنهاد دهید

1 / 36
2 / 36
3 / 36
4 / 36
5 / 36
6 / 36
7 / 36
8 / 36
9 / 36
10 / 36
11 / 36
12 / 36
13 / 36
14 / 36
15 / 36
16 / 36
17 / 36
18 / 36
19 / 36
20 / 36
21 / 36
22 / 36
23 / 36
24 / 36
25 / 36
26 / 36
27 / 36
28 / 36
29 / 36
30 / 36
31 / 36
32 / 36
33 / 36
34 / 36
35 / 36
36 / 36
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods

نکات برجسته


تغذیه حساس

بازدهی بالا

مطالعه Monoblock بدن

سنگ زنی استاندارد

امنیت شخصی

Genel Bilgi


ابزارها می توانند مشخصات رئولوژیکی آرد را تجزیه و تحلیل کنند.

 

خاصیت ارتجاعی آرد را تعیین کنید.

 

میزان جذب آب آرد را تعیین کنید.

 

می توان اثرات افزودنی آرد را اندازه گرفت.

 

دارای 4 کشو تخمیر برای ظرفیت تست بیشتر است.

 

ساخته شده در رایانه با صفحه لمسی.

 

تایمر و هشدار داخلی برای کشوهای تخمیر.

Lab Test


Related Products