×
Homepage About Bastak Products Activities Support E-Catalog Contact

محصولات


سمینارها / نمایشگاه


درباره ما


ما که هستیم؟

با بیش از 100 پرسنل حرفه ای و بیش از 21 سال تجربه ، ابزار بستک عضو گروه بستک آماده است تا با 32 ابزار خوش ساخت خود تمام نیازهای شما را برای یک راه حل آزمایشگاهی کامل برآورده کند. بستاک رهبر صادرات ترکیه در این بخش است و به بیش از 120 کشور جهان صادرات دارد. کنترل کیفیت آرد و خوراک ابزار آزمایشگاهی ، مواد افزودنی آرد و بهبود دهنده ها: آنالیز کننده های NIR.

در باره

موسس

مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها

چرا بستک؟

در مرحله تولید ما ؛ هر یک از مراحل مانند جوشکاری ورق فلز ، ماشینکاری مکانیکی ، تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ، فرآیندهای پوشش و رنگرزی ، تولید تجهیزات هیدرولیکی ، کنترل کیفیت ، فرآیند مونتاژ ، بسته بندی و حمل و نقل به طور کامل با فناوری پیشرفته انجام می شود.